Biography / Biografija

Jelena Oberman is an independent musician from Zaprešić, Croatia.

...

Jelena Oberman je nezavisna glazbenica iz Zaprešića.

After a long break from working as a journalist, she returned to music in 2019. when she began writing her own songs.

Jelena Oberman is an independent musician from Zaprešić, Croatia. Until recently, she was performing under the stage name Job, but now she performs under her full name.

Jelena plays around, experiments with music, colaborates with different musicians and her music cannot be cllasified into just one, specific genre.

“Some people are gender fluid, I’m genre fluid”, she says.

She has been actively involved in music since she was 11 years old. She was working as a journalist for years and after a long break she returned to music in 2019. when she began writing her own songs. During that period, she wrote more than hundred songs and instrumentals, and in the 2021. she began to engage in production. A small number of women in Croatia are involved in music production, so Jelena’s appearance in this area is more of an exception than a rule.

Nakon jedne duže pauze u kojoj je radila kao novinarka, glazbi se vraća 2019. godine kada je počela pisati svoje vlastite pjesme.

Jelena Oberman je nezavisna glazbenica iz Zaprešića. Donedavno je nastupala pod umjetničkim imenom Job, ali sada nastupa pod svojim punim imenom i prezimenom.

Jelena se poigrava, eksperimentira s glazbom, surađuje s različitim glazbenicima i njezina glazba ne može se svrstati u samo jedan, specifični žanr.

“Neki ljudi su gender fluid, ja sam genre fluid”, kaže.

Glazbom se aktivno bavi od svoje 11 godine. Nakon jedne duže pauze u kojoj je radila kao novinarka, glazbi se vraća 2019. godine kada je počela pisati svoje vlastite pjesme. U tom periodu je napisala više od sto skladbi, što pjesama što instrumentala, a u 2021. godini počela se baviti i produkcijom. Malo je žena u Hrvatskoj koje se time bave tako da u tom svijetu njezina pojava predstavlja više izniman slučaj, nego pravilo.

Some people are gender fluid, I'm genre fluid.

...

Neki su gender fluid, ja sam genre fluid.

Jelena Oberman

BE THE FIRST TO KNOW
PRVI SAZNAJTE

Stay up to date on new releases, concert dates and everything else that’s happening in my world.

Budite u tijeku s novim izdanjima, datumima koncerata i svim ostalim što se događa u mom svijetu.

By providing this information, you are opting to receive emails from Jelena Oberman with news, special offers, promotions and messages tailored to your interests, and you agree to the privacy policy and terms of use.

Davanjem ovih informacija odlučujete primati e-poštu od Jelene Oberman s novostima, posebnim ponudama, promocijama i porukama prilagođenim vašim interesima te se slažete s politikom privatnosti i uvjetima korištenja.